Ocena brak

Wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 54 - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji .

Ust. 2 - cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjne.

Obejmuje ona w szczególności : wolność wyrażania poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji.

Choć wolności te wiążą się z dziedziną praw osobistych to jednak w praktyce realizowana jest ona przedewszystkim poprzez wolność prasy i druku, a więc wolność środków społecznego przekazu.

Szczególnym elementem wolności wyrażania poglądów jest wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników , a także wolność nauczania ( art. 73 ).

Podobne prace

Do góry