Ocena brak

Wolność umów w bankowości

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Bank i klient mają pełną swobodę w doborze partnera

O treści umowy decydują strony uwzględniając:

  • pośredni wpływ NBP np. stopa refinansowa

  • swobodę banku ogranicza P.B (regulamin wiążący klienta)

Ograniczenia dla banków spółdzielczych:

  • wykonują nieliczne czynności bankowe

  • za zgodą banku regionalnego mogą wykonywać czynności poza bankowe

  • zdeponowanymi środkami przez dwa lata zarządza bank regionalny

Generalnym ograniczeniem dla wszystkich banków jest treść statutu, gdzie bank pewne czynności może wykluczyć z zakresu swej działalności.

Podobne prace

Do góry