Ocena brak

Wolność tworzenia i działania partii politycznych i jej konstytucyjne ograniczenia

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Zgodnie z postanowieniem Konstytucji art. 11 ust. 1 – RP zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych.

Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Swoboda tworzenia i działania partii politycznych stanowi jedną z wolności politycznych obywatela.

Partie polityczne to zorganizowane struktury jednoczące obywateli dla formułowania, wyrażania i realizowania ich celów politycznych, dążących do zdobycia władzy politycznej w państwie.

Odróżnia to partię polityczną od stowarzyszeń, zrzeszeń, związków:

  1. Członkami partii mogą być tylko obywatele polscy

  2. Zrzeszać się mogą na zasadach dobrowolności i równości

  3. Celem działania jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy publicznej.

Partia polityczna aby zostać za taką uznana przez prawo, musi zostać wpisana do ewidencji partii politycznych. Prowadzi ją Sąd Wojewódzki w Warszawie.

Wolność tworzenia partii politycznych nie ma jednak charakteru nieograniczonego. W myśl art. 13 – zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Podobne prace

Do góry