Ocena brak

Wolność poruszania się, przenoszenia i osiedlania

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu .

Każdy może swobodnie opisać terytorium RP

Wolność o których mowa w ust. 1 i 2 mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.

Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju.

Osoba , której pochodzenie polskie zostało stwierdzane zgodnie z ustawą , może osiedlić się na terytorium RP na stałe.

Wszystkie te wolności mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie . natomiast charakter bezwzględny ma zakaz ( wydalenia z kraju , bądź zakazania powrotu do kraju) oraz zakaz ekstradycji art. 55, odnoszące się tylko do obywateli RP przez osoby, których pochodzenie polskie zostanie stwierdzone zgodnie z ustawą.

Katalog wolności przysługujących jednostce obejmuje swobodę poruszania się po terytorium państwa i pełnego wyboru miejsca zamieszkania oraz pobytu.

Przepis ten wyklucza zatem tworzenie obszarów zamkniętych, jak też przymusowego przemeldowania jednostek czy grup na inne tereny.

Swobodnie opuszczać kraj nie może osoba przeciwko której toczy się dochodzenie czy skierowany został akt. oskarżenia.

To samo dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności, a przebywających na przepustce.

Podobne prace

Do góry