Ocena brak

Wolność koalicji i konstytucyjna dopuszczalność jej ograniczeń

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Konstytucja gwarantuje prawa wolności koalicji (art. 59) – organizowania się w związki zawodowe.

Z czym łączą się uprawnienia związków do zawierania układów zbiorowych pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych oraz organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie.

Ograniczenia w korzystaniu z tej wolności dopuszcza tylko ustawa.

Ograniczenia wolności koalicji mogą nastąpić ze względu na dobro publiczne, wówczas ustawa może ograniczyć:

  1. prowadzenie strajku

  2. lub też zakładać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

Podobne prace

Do góry