Ocena brak

Wolne elekcje - Sztuka renesansu

Autor /Lambert Dodano /09.11.2011

W sztukach plastycznych odrodzenia:architekturze, rzeźbie i malarstwie odnajdujemy silne wpływy włoskie. Wiązało się to z działalnością wloskich artystów przyjeżdżających do Polski. Tutaj dzięki mecenasom mogli tworzyć wielkie dzieła, a szczególną rolę odgrywał ośrodek krakowski, Franciszek Florentczyk, przybyły z Węgier, dokonał w latach 1502-1505 przebudowy grobowca Jana Olbrachta w nowym duchu renesansowym.

Prace na Wawelu kontynuował z Bartłomiejem Bereccim i Benedyktem Sandomierzaninem, dokonując w latach 1507-1536 przebudowy zamku wawelskiego w duchu renesansowym. Przebudowany dziedziniec otrzymał arkady na piętrach i marmurowe schody. Sala poselska - wspaniały kasetonowy sufit, a w innych pomieszczeniach przebudowano okna i drzwi dodając charakterystczne freski. Perłą architektury renesansowej była kaplca Zygmuntowska dzieło Berecciego (1517-1533), w której znaleźli miejsce wiecznego spoczynku dwaj ostani władcy jagiellońscy. Magnaci duchowni i świccy próbowali naśladować krolów, stąd też wiek XVI przyniósł przebudowę i budowę wielu wspaniałych siedzib magnackich takich jak Pieskowa Skała Stanisława Szafrańca, czy Baranów Leszczyńskich.

Obok budownictwa rezydencjalnego zamków i pałaców, w Krakowie pod kierunkiem Jana Marii Padovano przebudowano Sukiennice dodając attykę, która zakrywa dach. Zbudowano i przebudowano wiele kamienic, siedzib magnackich i mieszczańskich. Poznań otrzymał renesansowy ratusz, dzieło Giovanniego Batisty di Quadro, ktory stał się wzorem dla innych budowli tego typu.

Podobne prace

Do góry