Ocena brak

Wolne elekcje - Osiągnięcia naukowe polskiego odrodzenia

Autor /Lambert Dodano /09.11.2011

Na początku XVI w. rektor uniwerytetu (lekarz, astrolog, geograf i historyk w jednej osbie) Maciej z miechowa wydał drukiem pierwszą nowożytną geografię Europy Wschodniej pt" Rozprawa o dwu Sarmacjach -Azjatckiej i Europejskiej". Sensacją stało się wydrukowanie w Krakowie mapy Sarmacji i Polski przez kartografa i historyka Bernarda Wapowskiego. Ukoronowaniem rozwoju nauka przyrodniczych i matematycznych było opublikowanie w Norymberdze w 1543 r. dzieła Mikołaja kopernika " O obrotach sfer niebieskich".

Również ten sam człowiek wysunął heliocentryczną teorię ktora nie była nowością w myśli europejskiej, ale dopiero on nadał jej naukową, matematyczną podbudowę.W dziedzinie literatury najsłunniejszym był niewątpliwie pisarz polityczny Andrzej Frycz Modrzewski autor dzieła "O poprawie Rzeczpospolitej" (1551), w ktorym krytykował stosunki feudalne i scholastkę. Był zwolennikiem silnej władzy centralnej z dużym udziałem szlachty i mieszczaństwa. Chciał, by Kościół był podporządkowany państwu. Krytykował wojny niesprawiedliwe i agresywne. Pisarzy szlacheckich pasjonowała przeszłość, historia. Do wybitnych autorów wszelkiego rodzaju kronik i opisów dziejów zaliczamy Marcina Kromera "Polonia"(1577), Marcina Bielskiego "Kronika wszystkiego świata"(1550), Macieja Stryjkowskiego "Kronika(1582).

To oni kontynuowali prace historiograficzne Jana Długosza z XV wieku. Pierwszym pisarzem piszącym po polsku był Mikołaj Rej z Nagłowic (1505-1569) autor "Krotkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem"(1543) i "Żywota człowieka poczciwego" (1568). Do kanonów cytatów weszły słowa Reja "iż Polacy nie gęsi , iż swój język mają". Po polsku pisał Łukasz Górnicki autor "Dworzanina polskiego" (1568), w którym opisał życie dworskie w Polsce. Największym poetą odrodzenia polskiego był Jan Kochanowski (1530-1584). Był autorem "Fraszek", "Pieśni", "Trenów" dramatu "Odprawa posłów greckich" W jego twórczości znalazły się motywy religijne(Psałterz Dawidów).

Podobne prace

Do góry