Ocena brak

Wolna elekcja

Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012

 

Elekcja był to sposób powoływania władców na tron. Sposób ten stosowano sporadycznie w Polsce do XIII wieku.

Elekcja stała się regułą od 1385 roku (powołanie na tron Władysława Jagiełły), ale do wymarcia Jagiellonów (1572 rok) była praktycznie jedynie zatwierdzeniem członka dynastii panującej.

Od 1573 roku elekcję uważano za jedno z podstawowych praw szlachty i określano ją jako wolną elekcję viritim.

Wyboru króla (jednocześnie wielkiego księcia litewskiego) dokonywano na zjeździe, w którym każdy szlachcic miał prawo wziąć udział osobiście. Elekcje odbywały się zwykle na błoniach Woli pod Warszawą.

Najliczniej uczestniczyła w nich drobna szlachta mazowiecka. Łatwo dawała się ona kierować magnackim przywódcom.

Elekcję organizował i zwoływał tzw. sejm konwokacyjny. Senat obradował podczas elekcji w wielkim namiocie króla. Szlachta, podzielona według województw, głosowała w obecności posłów, którzy liczyli jej głosy.

W razie podziału głosów praktycznie decydowała siła. Wybór króla ogłaszał marszałek. Wolną elekcję viritm zniosła konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku.

Podobne prace

Do góry