Ocena brak

Woliński Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Świat zwierzęcy Wolińskiego parku narodowego jest bardzo bogaty. W granicach Parku stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków zwierząt ze wszystkich grup systematycznych objętych ochroną gatunkową. Można tu spotkać zarówno gatunki pospolite takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jak i rzadziej spotykane borsuka, gronostaja, wydrę, żmiję zygzakowatą, zaskrońca oraz bardzo rzadkie, do których należą gniewosz plamisty, foka szara i morświn.

Awifauna Parku reprezentowana jest przez około 230 gatunków. Rokrocznie w lasach Parku gnieździ się kilka par bielika - największego rodzimego ptaka drapieżnego. Z innych ptaków drapieżnych gniazdują tutaj kobuz, kania czarna, kania ruda, trzmielojad, pustułka, jastrząb.

Tereny Wstecznej Delty stanowią bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych z takimi gatunkami jak wodniczka, biegus zmienny, kulik wielki, ostrygojad.

Przez teren wyspy Wolin biegnie główna trasa wędrówek ptaków migrujących z północy Europy. Stąd też duża liczba i różnorodność gatunków spotykanych w okresie migracji. Do najczęściej spotykanych należą lodówki, markaczki, uhle, nury: czarnoszyje i rdzawoszyje, szlachary, nurogęsi, gęś zbożowa, łabędzie krzykliwe, czarnodziobe i nieme, kilka gatunków biegusów, jemiołuszki, czeczotki, gile, orzechówki i inne. Wiele gatunków ptaków na terenie Parku znajduje doskonałą bazę żerową, co sprawia, że tylko ostre zimy zmuszają je do podejmowania dalszej wędrówki.

Aktualnie m.in. prowadzona jest prowadzona jest reintrodukcja puchacza. Z bogatego świata owadów zachowały się m.in. stanowiska największego polskiego chrząszcza jelonka. Na terenie parku oznaczono 3 nowe dla nauki gatunki: chrząszcza Teredus Opacus i 2 gatunki skoczogonków (Collembola). Wody Zatoki Pomorskiej to biotop wielu gatunków, zwłaszcza ryb oraz coraz rzadszych ssaków morskich.

Powrót żubra do parku jest ważnym wydarzeniem. Jest to sukces polskiej szkoły hodowli żubra, która uratowała ten gatunek od zagłady. Nad wolińskim stadem prowadzone są badania naukowe w zakresie aklimatyzacji, rozrodu i chemizmu (bioindykatory) oraz księgi rodowodowe. Pierwszy żubr w rezerwacie "Pomorzanka" urodził się 23 października 1976r. Ogółem do 1985r. były 24 urodzenia. Żubr dla Pomorza zachodniego ma rangę symbolu historycznego. Stąd pochodzi najstarszy opis łowów na żubra z 1107r. Bolesław Krzywousty w czasie zdobywania Szczecina zorganizował łowy, podczas których od ranionego żubra zginął jego rycerz imieniem Sieciach.

Podobne prace

Do góry