Ocena brak

Woliński Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Lasy zajmują około 4500 ha powierzchni Wolińskiego Parku Narodowego, co stanowi 41% powierzchni. Na uwagę zasługuje bór bażynowy porastający wydmy w okolicach Wisełki oraz lasy bukowe występujące w kilku odmianach. Najczęściej spotykanymi drzewami są sosna, dąb, buk, rzadziej brzoza, klon, olsza i jesion. Wśród gatunków obcych dla tego regionu przyrodniczo-leśnego znajdziemy sosnę wejmutkę, świerk i daglezję.

Ochroną ścisłą objęto 6 leśnych obszarów o łącznej powierzchni 165 ha, co stanowi 1,5% powierzchni Parku:

. Rezerwat im. Dr Stefana Jarosza - położony na północny-wschód od Wisełki w okolicach latarni Kikut. Chroni najdalej wysunięty na wschód fragment litej buczyny pomorskiej otoczonej drzewostanami sosnowymi.

. Rezerwat im. Prof. Mariana Raciborskiego - położony na północny-zachód od Wisełki. Chroni fragment lasu mieszanego z bujnie rosnącym wiciokrzewem pomorskim.

. Rezerwat im. Prof. Dr Zygmunta Czubińskiego - położony na wschód od góry Gosań, nad brzegiem morza. Chroni fragment buczyny pomorskiej ze stanowiskami storczyków.

. Rezerwat im. Dr Bogdana Dyakowskiego - położony w okolicach wsi Trzciągowo. Chroni fragment starej buczyny pomorskiej z łanowo występującą perłówką jednokwiatową.

. Rezerwat im. Prof. Władysława Szafera - położony na północnych stokach Doliny Trzciągowskiej. Chroni fragment starej buczyny z żywcem cebulkowym w runie.

. Rezerwat im. Prof. Adama Wodziczki - chroni pas wybrzeża klifowego nad Zalewem Szczecińskim, ciągnący się od Lubina do Karnocic.

Na wyspie Wolin rośnie około 3000 gatunków roślin naczyniowych oraz wiele mchów i porostów. W granicach Parku stwierdzono występowanie ponad 50 gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, m.in.: pajęcznica liliowata, mikołajek nadmorski, zimoziół północny, rokitnik zwyczajny, długosz królewski, wiciokrzew pomorski oraz 15 gatunków storczyków, m.in.: buławnik wielokwiatowy, buławnik czerwony, storczyk plamisty. Szczególnie cenne florystycznie miejsca to w sposób szczególny wzbogacane zbiorowiska położone wzdłuż bałtyckich klifów oraz ciepłolubne zbiorowiska z okolic Doliny Trzciągowskiej i brzegu Zalewu Szczecińskiego.

Podobne prace

Do góry