Ocena brak

Wojsiłka pospolita

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 1,8-2 cm, rozpiętość skrzydeł 2,5-3 cm. Przednia część głowy . ryjkowato wydłużona, s Skrzydła są bogato użytkowane, pokryte nieregularnymi plamkami. Odwłok samicy kończy się spiczasto (pokładełko), długi odwłok samca z parą przydatków w kształcie cęgów, zagięty jest na końcu ku górze, co przypomina zaodwłok skorpiona. W czasie kopulacji samiec przytrzymuje tymi przydatkami odwłok samicy.

Środowisko: wilgotne lasy mieszane, bagna, łęgi, także ogrody i parki.  

Występowanie: cała Europa.

Liczebność: pospolita, niekiedy bardzo liczna.

Rozród: podczas zapłodnienia samiec wydziela 7 kropelek śluzowatego płynu, które samica zlizuje. Te zawierające białko kropelki wydzieliny są prawdopodobnie wytwarzane w gruczołach śliniankowych. Zawierają substancje niezbędne do rozwoju jaj. Jaja są składane w twardych pakietach jajowych (po 10-20 jaj) w górne warstwy gleby.

Larwy wojsiłki mają 8 par nóg odwłokowych i 3 pary tułowiowych. Nóżki te są palcowate i znakomicie nadają się do poruszania w przestworach glebowych. Ciemno ubarwione larwy mogą również „wstawać". Cztery uwypuklające się fałdki na odwłoku przyczepiają się wówczas do gleby i larwa przyjmuje pozycję pionową. Przepoczwarzenie następuje w kolebce w glebie. Zimuje larwa gotowa do przepoczwarczenia, W roku 2 pokolenia.

Pokarm: wprawdzie wojsiłki chętnie zlizują nektar i spadż mszyc, to jednak ich pokarm składa się głównie z martwych owadów i innych drobnych bezkręgowców, a także z rozkładających się szczątków roślinnych.

Uwagi: wojsiłkowate (Panorpidae), do których należy w. pospolita są jedną z 3 żyjących w środkowej Europie rodzin wojsiłek, pozostałe 2 to pośnieżkowate (Boreidae) i bugarowate (Bittacidae).

Podobne prace

Do góry