Ocena brak

WOJNA W AFGANISTANIE

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Przez dziesięciolecia Afganistan był państwem neutralnym i niezaangażowanym. 17.07.1973r. obalono monarchę i proklamowano republikę.27.04.1978r.proklamowano Afgańską Republikę Demokratyczna. Afganistan rozpoczął ścisłą współpracę z ZSRR. 5.12,1978r. podpisano traktat przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i współpracy. Nowa władza była skłócona. Lewacka polityka doprowadziła do wielu błędów i konfliktów wewnętrznych ZSRR wdał się w wieloletnią wojnę zakończoną klęską.

Był to radziecki Wietnam". Społeczeństwo międzynarodowe potępia ingerencje zbrojną ZSRR w sprawy wewnętrzne Afganistanu .ONZ wielokrotnie wzuwało do wycofania wojsk radzieckich.Wojska radzieckie zaczęły opuszczać Afganistan ostatni żołnierz wyjechał 15.02.1989r.to jednak nie zakończyło konfliktu afgańskiego , rozpoczęła się wojna domowa między różnymi siłami afgańskimi a wojskami rządowymi.

Trwa on po dzień dzisiejszy .Nie udało się utworzyć rządu zgody narodowej i powołać ogólnie uznanego prezydenta. Afganistan musi doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwalczającymi się ugrupowaniami. Tylko znalezienie politycznego kompromisu może przynieść tak potrzebny pokój dla Afganistanu.

Podobne prace

Do góry