Ocena brak

WOJNA STULETNIA

Autor /Parys Dodano /09.11.2011

Przyczyny:

Kryzys rycerstwa w XIV w.

Rywalizacja francusko-angielska o bogata Flandrię.

Dążenie królów francuskich do przejęcia ostatnich posiadłości angielskich znajdujących się jeszcze we Francji.

Formalnym powodem były pretensje Edwarda III (króla Anglii) do tronu francuskiego po wygaśnięciu dynastii Kapetyngów (1328r.)

Przebieg:

Klęski rycerstwa francuskiego pod Crecy 1346

Poitiers 1350 i Azincourt 1415

Przełom w wojnie: działalność Joanny d'Arc (1429-spalona przez Anglików 2 lata potem) od połowy XV w. Anglicy utracili większość swoich posiadłości we Francji (ostatni port- Calaise w XVIw znalazł się w rękach francuzów. )

Walki o władzę między arystokratycznymi rodami

Toczyły się także w Anglii. W połowie XV w.

Przerodziły się one w wojnę domową

Tzw. Wojnę dwóch róż (1455-1485)

-klęska w wojnie stuletniej doprowadziła Anglię do kryzysu wewnętrznego i wojny domowej prow adzonej przez dwie linie dynastii Plantegenetów:

Lancasterów i Yorków (w herbach czerwona i biała róża)

-wojna, która wyniszczyła niemal zupełnie starą szlachtę angielską, zakończyła się kompromisem w postaci wyboru akceptowanego przez obie strony

Henryja VII Tudora na króla Anglii

(nowa dynastia panująca spokrewniona z Yorkami i Lancasterami) 1485 r .

Podobne prace

Do góry