Ocena brak

Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej

Autor /Parys Dodano /09.11.2011

Konflikt między Anglią i jej koloniami amerykańskimi.

1. Pierwsi osadnicy przybywali od XVI

2. XVIII istniało wtedy 13 koloni angielskich zamieszkiwanych , oprócz Anglików , przez Szwedów , Holendrów , Francuzów i Niemców

3. Na plantacjach uprawiano : ryż , tytoń i trzcinę cukrową; siłę roboczą stanowili sprowadzani z Afryki Murzyni

4. W koloniach było dużo węgla , rudy żelaza i innych metali

5. Przyczyny niezadowolenia kolonistów : rząd ang. zakazał bud. hut i wyrabiania tkanin , oraz kazał przywozić gotowe prod. z Anglii i nałożył cła

6. Prośba mieszkańców koloni do króla aby nie nakładał na nich cła

Deklaracja Niepodległości ( 1776 )

1. W 1776 zebranie delegatów kolonii w Filadelfii

2. Deklaracja głosiła : ludzie mają prawo do wolności , szczęścia i równości . Kolonie odłączają się od Anglii . Powstaje nowe państwo U.S.A. z ustrojem republikańsko - demokratycznym

Wojna o niezawisłość

1. Na czele powstańców - Jerzy Waszyngton

2. Źle uzbrojeni i niekarni powstańcy - Anglii

3. J.Waszyngton walkę prowadził sposobem partyzanckim

4. Pomocy udzieliła Francja

5. Zwycięstwo powstańców pod Saratogą ( w 1777 )

6. Dalsze zwycięstwa Amerykanów ( powstańców )

Podobne prace

Do góry