Ocena brak

Województwo Podlaskie - Parki narodowe

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują cztery parki narodowe:

1. Białowieski Park Narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.XI.1947 (Dz. U. Nr 74 poz. 469) i powiększony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 424).

Białowieski Park Narodowy zajmuje łącznie 10 501,95 ha, w tym Rezerwat Ścisły - 4 747,17 ha, sfera ochronna - 276 ha, Park Pałacowy - 47,77 ha oraz Ośrodek Hodowli Żubrów z Rezerwatem Hodowlanym Żubrów i Rezerwatem Pokazowym Zwierząt. W 1977 roku Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, a w 1979 r. został wpisany na Listę Dziedzictwa Światowego. Od 1992 roku wraz z Państwowym Parkiem Narodowym "Białowieżskaja Puszcza" tworzą pierwszy w Europie transgraniczny obiekt przyrodniczy Dziedzictwa Światowego.

2. Wigierski Park Narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.VI.1989 roku (Dz. U. Nr.25 poz.173) o powierzchni 15 085 ha.

3. Biebrzański Park Narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.IX.1993 r. (Dz. U. Nr 86 poz.398). Powierzchnia Parku wynosi 59 223 ha, a pow. otuliny - 66 824 ha, co stanowi, że pod względem zajmowanego obszaru jest to obecnie największy park narodowy w Polsce.

4. Narwiański Park Narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.VII.1996 roku (Dz.U.Nr 77, poz.368). Pow. Parku - 7350 ha, pow. otuliny - 15408 ha.

Podobne prace

Do góry