Ocena brak

Województwo małopolskie - RZEŹBA

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Województwo małopolskie leży w obrębie Pogórza Karpackiego, Kotliny Sandomierskiej, Nieckiej Niedziańskiej. Południe województwa stanowią Karpaty z Beskidem Wysokim i Tatrami z najwyższym szczytem Rysy 2499 m.n.p.m. W województwie małopolskim wyróżniamy następujące typy rzeźby:

- Wysokie góry - Karpaty wewnętrzne:

a.)Tatry Wschodnie sfałdowane w orogenezie Alpejskiej w Trzeciorzędzie, oraz przemodelowane przez lodowce, o charakterystycznych formach terenu (ostre granie, strome turnie, jeziora górskie- stawy, głębokie doliny śródgórskie)

b.)Tatry Zachodnie, gdzie występują zjawiska krasowe. Wyróżnia się tu wyraźny podział na piętra roślinne i klimatyczne.

- Wysokie pogórza - Beskidy zbudowane z fliszu karpackiego, o budowie gór średnich, oraz o charakterystycznych zaokrąglonych grzbietach.

- Średnie pogórza- Pogórze Karpackie zbudowane z utworów fliszowych- (naprzemianległych warstw piasków, iłów, łupków, które tworzą fałdy i płaszczowiny).

- Wysoczyzny - ( zbudowane z miocenu z pokrywą osadów czwartorzędowych )

- Równiny denudacyjne rozwinięte na iłach mioceńskich, spoczywających na fliszu.

- Równiny teras piaszczystych ( niekiedy zwydmionych ) - składają się z tworów akumulacji glacjofluwialnej, znaczące szlak odpływu wód ku wschodowi.

- Dna dolin -( równiny okryte madami )

Podobne prace

Do góry