Ocena brak

Województwo małopolskie

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Obszar województwa małopolskiego znajdował się w ciągu dziejów w zasięgu różnych podziałów politycznych i administracyjnych. Od początku państwowości polskiej związany był z małopolską. W wyniku utworzenia 1 stycznia 1999r.- w ramach ogólnej reformy administracyjnej w Polsce - województwa małopolskiego, Kraków uzyskał w nowej organizacji przestrzennej kraju szansę właściwego wykorzystania swojego potencjału społecznego i ekonomicznego jako centralnego ośrodka dużego regionu.

Województwo małopolskie zajmuje obszar 15,1 tys. km i pod tym względem zajmuje 13 miejsce w kraju, liczy 3,2 mln. ludności. W granicach województwa znajduje się: 182 gminy, 19 powiatów i trzy miasta na prawach powiatu. Celem tej monografii jest dostarczenie informacji o województwie - jego środowisku, społeczeństwie, oraz głównych dziedzinach rozwijanych w nim działalności.

Podobne prace

Do góry