Ocena brak

Wojewódzkie Dzienniki urzędowe

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Wydaje wojewoda i ogłasza w nim :

1) akty prawa miejscowego stanowionego przez Sejmik województwa, wojewodę i org, adm, niezespolonej,

2) akty PRM uchylające akty prawa miejscowego,

3) akty stanowione przez powiat, gminę,

4) informacje, obwieszczenia

Zasady i tryb wydania określa PRM w drodze rozporządzenia.

Podobne prace

Do góry