Ocena brak

Wody podziemne, źródła

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej można wydzielić dwa rodzaje wód podziemnych. Wody warstwy wodonośnej leżącej blisko powierzchni ziemi noszą nazwę zaskórnych.

Poziom ich waha się w zależności od opadów atmosferycznych. Jeżeli warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na większych głębokościach to gromadzona nad nią woda w warstwie wodonośnej nosi nazwę gruntowej.

Są to wody czyste, przefiltrowane w sposób naturalny i niepodatne na wpływy atmosfery. Na znacznych głębokościach pod warstwami trudno przepuszczalnymi występują wody głębinowe.

Mogą one tworzyć podziemne zbiorniki lub występować w postaci wód szczelinowych. Są to wody mineralne o podwyższonej temperaturze noszące nazwę cieplic lub term. Część wód podziemnych jest związana w postaci lodu.

Wody podziemne zasilane są przez opady. Rozmiary zasilania zależą od warunków klimatycznych, ukształtowania terenu oraz przepuszczalności podłoża.

Wody podziemne rzadko pozostają w bezruchu. Zasilają podziemne rzeki i jeziora, oraz pod naporem ciśnienia hydrostatycznego lub siły ciężkości – wypływają na powierzchnię w postaci źródeł , a więc miejsce naturalnego wypływu wody podziemnej na powierzchnię otworem lub szczelinę nosi nazwę źródła.

Źródła najczęściej można spotkać na stokach, u podnóża wzniesień, w dolinach, u podnóża zboczy.

1) źródła w stosunku do rzeźby terenu :

a – grzbietowe

b – stokowe

c –dolinne

2) źródła ze wzg. na rodzaj przewodu jakim wypływa woda:

a – warstwowe

b – szczelinowe

3) źródła ze wzg. na siłę powodującą wypływ wody

a – spływowe

b – podpływowe 

4) źródła ze wzg. na położenie wypływu wody w stosunku do ułożenia warstw skalnych

a. wstępujące

b. zstępujące

5) źródła ze wzg. na temperaturę

a – zmiennocieplne

b – stałocieplne - cieplice

Odmiennym typem źródeł są gejzery – zwane także źródłami wytryskowymi. Są to źródła gorące, które co pewien czas tryskają jak fontanny.

Podobne prace

Do góry