Ocena brak

Wody mineralne Polski jako atrakcja turystyczna świata

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

WODY MINERALNE:

- odmiana wód podziemnych

- wody gruntowe

- zawierają sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1g/dm3

- wyróżniają się temperaturą nie niższą niż 20oC (cieplice)

- mają minimalną choćby ilości składników aktywnych farmakologicznie (brom, jod, radon)

- ze względu na ilość rozpuszczonych składników wody podziemne dzieli się na:

- słodkie ( o mineralizacji do 1 g/dm3 )

- mineralne (powyżej 1 g/dm3)

- szczególnym rodzajem wód podziemnych są wody lecznicze (wody mineralne i słodkie)

- zawierają składniki oddziaływujące korzystnie na organizm człowieka

- zostaje uznana za leczniczą przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

- rozróżnia się:

- solanki zwykłe (zawierające sól kamienną)

- solanki gorzkie (siarczany magnezu i sodu)

- szczawy kwaśne (węglany wapnia i sodu oraz dwutlenek węgla)

- szczawy żelaziste (zawierające dodatkowo związki żelaza)

- wody siarkowe (siarkowodór, siarczki wapnia i sodu oraz siarczany)

- wody radoczynne (śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych)

- wody krzemionkowe (zawartość rozpuszczonej krzemionki; występują na obszarach czynnych tektonicznie)

- zastosowanie:

- składniki zawarte w tych wodach są odpowiedzialne za podstawowe funkcje organizmu:

- fosfor

- jod

- magnez

- potas

- sód

- wapń

- żelazo

- w licznych uzdrowiskach, które powstały niedaleko źródeł wód leczniczych

- uzdrowiska usytuowane są również w odpowiednim klimacie

- ich standard jest na dość wysokim poziomie

- ludzie przyjeżdżają tam nie tylko w celach zdrowotnych, ale także rekreacyjnych i towarzyskich

- Polska jest jednym z pierwszych państw w Europie pod względem liczby uzdrowisk

- w Polsce za lecznicze uznawane są wody z 63 złóż

- leczenie różnych schorzeń w różnej formie:

- kąpiele lecznicze

- kuracja pitna

- inhalacje

- cele konsumpcyjne

- występowanie:

- Karpaty (szczawy, solanki, wody siarkowe)

- Sudety (szczawy, źródła radoczynne, wody siarkowe)

- Niecka Nidziańska (wody siarczanowe, solanki)

- Kujawy (solanki)

Podobne prace

Do góry