Ocena brak

Wodorotlenki, zasady i sole

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

WODOROTLENEK- związek chemiczny składający się z metalu i tylu grup wodorotlenowych ilu wartościowy jest metal

1. Wzór ogólny

MeOH

2. Nazewnictwo stare i nowe

Nowe nazewnictwo wodorotlenków.

Do sowa wodorotlenek dodajemy nazw metalu w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość metalu jeśli jest zmienna.

Stare nazewnictwo wodorotlenków.

Stosuje się końcówki –awy –owy przy zmiennej wartościowości metalu.

3. Zasady a wodorotlenki

Zasady to wodne roztwory wodorotlenków. Zasady tworzą te wodorotlenki, które są rozpuszczalne czyli: NH4OH, i wodorotlenki z grupy IA, IIA bez Be

4. Otrzymywanie

Metal bardzo aktywny z IA IIA bez Be + woda = zasada + wodór

Wodorek metalu aktywnego z IA IIA bez Be + woda = zasada + wodór

Tlenek zasadowy rozpuszczalny w wodzie z IA IIA bez Be + woda = zasada

Można otrzymać wodorotlenek nie rozpuszczając w wodzie zasady, jest to reakcja strąceniowa

Sól rozp + zasada = sól rozp + wodór

Sól nierozp + zasada = sól + zasada

5. Reakcje wodorotlenków:

Wodorotlenek + kwas = sól + woda

Zasada + bezwodnik kwasowy = sól + woda

Sól rozp + zasada = sól + zasada

6. Właściwości fizyczne wodorotlenków

- substancja stała

- barwa biała lub barwne galaretowate osady

- wodorotlenki metali IA IIA bez Be oraz wodorotlenek amonowy NH4OH rozpuszczają się w wodzie a ich wodne roztwory to zasady

- zasady wybarwiają wskaźniki

- wodorotlenki KOH NaOH CaOH są żrące, niszczą materiały pochodzenia naturalnego i syntetycznego

Podobne prace

Do góry