Ocena brak

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Autor /Mieszko Dodano /22.09.2011

Sole-związki, które dysocjują na kationymetali i aniony reszt kwasowych MzRw. kwasy są to związki składające się z at. wodoru i reszty kwasowej. HnR. Ilość at. wodoru wskazuje na wartościowość reszty kwasowej. wodorot. to związki składające się z at. metali i grupy wodorotlenowej. M(ch)n. Ilość grupy wodorotlenków wskazuje na ich właściwości. tlenki – zw. Dowolnego pierwiastka z tlenem wodorki – to połączenie wodoru z dowolnym pierwiastkiem.

Takie gazy– tlen, wodór, zaot, chlor, fluor, jod, (brom) – występują zawsze w postaci cząsteeczk dwuatomowych Grupa OH jest zawsze jednowartościowa Metal łączy się z tyloma grupami OH ilu jest wartościowy. Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2

KWASY

SO2+H20=H2SO3

SO3+H2O=H2SO4

NO+H20=HNO2

WODOROTLENKI

K20+H2O=2KOH

CaO+H2O+Ca(OH)2

2K+2H2+2KOH+H2

TLENKI

4Al+3O2=2Al2O3

2SO2+O2=2SO3

CaCO3+CaO+CO2

SOLE

H3PO43KOH=K3PO4+3H2O

2AL+6HCL=2AlCl3+3H2

H2CO3+Cu(OH)2=Cu(CO3)+2H20

Podobne prace

Do góry