Ocena brak

Wodopójka

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 0,1-0,2 cm. Jaskrawo poma-rańczowoczerwono ubarwiony roztocz. Nogi pokryte szczecinkami pływnymi, dzięki którym może szybko i zwinnie pływać. Wodopójki reprezentowane są przez liczne, trudne do oznaczenia gatunki.

Środowisko: różnorodne zborniki wodne, również silnie zanieczyszczone, zeutrofizowane jeziora, a także wody gruntowe.  

Występowanie: cała Europa.

Liczebność: pospolite.

Rozród: kopulacja, składanie jaj i rozwój larwalny w wodzie.

Pokarm: drobne skorupiaki.

Podobne prace

Do góry