Ocena brak

Wobec jakich podmiotów nie można ogłosić upadłości?

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Upadłości nie można ogłosić wobec skarbu państwa, 1ST, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych które utworzone zostały na mocy ustawy np. NBP, uczelnie, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne.

Podobne prace

Do góry