Ocena brak

WNIOSEK wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Transkrypt

Częstochowa, dnia 4 października 2006 r.

Do
Sądu Rejonowego
Sąd Gospodarczy
w Częstochowie
Wierzyciel: Gra yna Panda, właścicielka Zakładu
Urządzeń Domowych, Częstochowa, ul. Wysoka 18.
Dłu nik: Stanisław Sroka, właściciel Zakładu
Produkcyjno-Handlowego "Stach" w Częstochowie,
ul. Krzywa 5.

WNIOSEK
wierzyciela o ogłoszenie upadłości
Wnoszę o:
1) ogłoszenie upadłości dłu nika Stanisława Sroki, właściciela Zakładu ProdukcyjnoHandlowego "Stach" w Częstochowie, ul. Krzywa 5, obejmującej likwidację majątku
dłu nika.
Przede wszystkim zaś wnoszę o:
2) wezwanie i wysłuchanie wierzycieli i dłu nika, bądź za ądanie od niego wyjaśnień na
piśmie, w celu ustalenia wielkości gotowych wyrobów i miejsca ich składowania;
3) załączenie i przeprowadzenie dowodu z akt sprawy komornika Sądu Rejonowego
w Częstochowie - sygn. akt VII Km 1868/06;
4) zabezpieczenie majątku dłu nika przez zakaz zbywania wyrobów gotowych i przenoszenia
ich poza stały magazyn dłu nika w Częstochowie, ul. Krzywa 5.

UZASADNIENIE
(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Gra yna Panda
.......................................
.

Załączniki:
1) odpis wniosku,
2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.

Podobne prace

Do góry