Ocena brak

WNIOSEK POWODA o przywrócenie uchybionego terminu

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK POWODA o przywrócenie uchybionego terminu

Transkrypt

Częstochowa, dnia 4 października 2006 r.

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: Jan Nowak,
zam. w Częstochowie, ul. Krótka 2.
Pozwany: Stefan Góra,
zam. w Częstochowie, ul. Długa 25.
Sygn. akt I C 212/05

WNIOSEK POWODA
o przywrócenie uchybionego terminu
Wnoszę o przywrócenie terminu do zło enia za alenia na postanowienie tutejszego
Sądu z dnia 25 września 2006 r. o zawieszeniu postępowania.

UZASADNIENIE
(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Jan Nowak
.............................

Załączniki:
1) odpis wniosku,
2) za alenie oraz odpis za alenia.

Uwaga: Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynnosci nale y dokonać
tej czynności procesowej.

Podobne prace

Do góry