Ocena brak

WNIOSEK POWODA o przedłużenie terminu

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK POWODA o przedłużenie terminu

Transkrypt

Częstochowa, dnia 4 października 2006 r.

Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w Częstochowie
Powód: Stanisław Bąk,
zam. w Częstochowie, ul. Szeroka 3.
Pozwany: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
Inspektorat w Częstochowie, ul. Mała 21
Sygn. akt I C 2600/06

WNIOSEK POWODA
o przedłu enie terminu
Wnoszę o przedłu enie o tydzień terminu wyznaczonego mi przez Sąd
w postanowieniu dowodowym, wydanym na rozprawie w dniu 1 października 2006 r., do
przedstawienia zaświadczenia o stanie mego zdrowia, które zostanie wystawione przez
ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Przedstawienie
tego zaświadczenia w zakreślonym przez Sąd terminie nie jest mo liwe, gdy ordynator
oddziału chirurgicznego, upowa niony do wydania mi wymaganego zaświadczenia, przebywa
na urlopie, z którego powróci dopiero za pięć dni.
Stanisław Bąk
....................................

Załącznik:
odpis wniosku.

Podobne prace

Do góry