Ocena brak

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................

Imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania.

Sąd Rejonowy
w Częstochowie
Wydział (wpisać nazwę wydziału) /
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wydział (wpisać nazwę wydziału)

Sygn. akt ..............

Wnoszę o wydanie odpisu wyroku / postanowienia z dnia .................... z uzasadnieniem.

................................................
(własnoręczny podpis)

Wniosek nie podlega opłacie.

Podobne prace

Do góry