Ocena brak

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY GRZYWNY / KOSZTÓW SĄDOWYCH

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY GRZYWNY / KOSZTÓW SĄDOWYCH

Transkrypt

Częstochowa, dnia ..................

Imię, nazwisko,
adres zamieszkania
Sąd Rejonowy w Częstochowie
WydziałKarny /
Wydział … Grodzki /
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Karny

Sygn. akt ..................
WNIOSEK O ROZŁO ENIE NA RATY
GRZYWNY / KOSZTÓW SĄDOWYCH

Wnoszę o rozło enie grzywny (kosztów sądowych) w kwocie .................... orzeczonych
wyrokiem Sądu ........................ (podać nazwę sądu) z dnia ............... sygn. akt ..................
na .......... (podać ile rat).
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.......................................................
(własnoręczny podpis)

Uwaga:
1. pierwszy wniosek - nie podlega opłacie sądowej,
2. kolejny wniosek - opłata sądowa wynosi 2 % od kwoty grzywny / kosztów sądowych, nie
mniej ni 25 zł.

Podobne prace

Do góry