Ocena brak

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Transkrypt

Częstochowa, dnia .................

Imię, nazwisko,
adres zamieszkania

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział ....... Karny /
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział ....... Karny

Sygn. akt ................

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze ........... (podać
ilość lat, miesięcy), orzeczonej wyrokiem Sądu .................... z dnia ................ sygn. akt ...............
na okres ......... miesięcy.

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.....................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu wniosku.

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 80 zł - w znakach sądowych.

Podobne prace

Do góry