Ocena brak

Wnęka płuca

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Wnęka płuca (hilus pulmonis) jest to wgłębienie położone na powierzchni śródpiersiowej około 2 cm głębokie; długość wnęki wynosi około 5 cm, szerokość około 4 cm. Wnęka nie leży ściśle pośrodku powierzchni śródpiersiowej, lecz bliżej brzegu tylnego niż przedniego w równej mniej więcej odległości między szczytem a podstawą płuca. We wnęce płuca leżą węzły chłonne oraz w otoczeniu tkanki łącznej te wszystkie twory, które z śródpiersia wchodzą do płuca lub z niego wychodzą, a więc oskrzela, naczynia i nerwy; tworzą one korzeń płuca (radix pulmonis). Korzeń płuca objęty jest opłucną, jak niskim kołnierzem otwartym u swego dolnego obwodu; ku dołowi opłucna korzenia przedłuża się prawic do przepony wytwarzając więzadło płucne (ligamentum puhnonale) ustawione mniej więcej czołowo i składające się z dwóch blaszek, przedniej oraz tylnej. Ten kołnierz opłucnej wraz z więzadłem płucnym stanowią przejście opłucnej ściennej wyściełającej śródpiersie, tzw. opłucnej śródpiersiowej w opłucną płucną pokrywającą płuco; przejście to tworzy więc krezkę płuca (mesopneumonium). Przyczep krezki do płuca w swej górnej części stanowi granice wnęki.

Podobne prace

Do góry