Ocena brak

Włożenie rąk i ordynacja - Ustanowienie urzędu

Autor /Mietek Dodano /26.04.2011

Wprowadzenie w urząd kierowania związane jest z włożeniem rąk jako skutecznym znakiem, w którym sprawującemu urząd udziela się wymagane dla jego zadań dary i moce Ducha Świętego. Ma się na uwadze w pierwszym rzędzie nie duchowe kwalifikacje osoby. Wszystkie 3 miejsca (Tm) mówią raczej o włożeniu rąk jako znaku powiązania ze wspólnotą z uwagi na funkcje nauczania i kierowania 1Tm 4,13-14. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów

Wymaga to wspomnianego określonego zaangażowania, określonej formy życia, które mają swój cel i swój wewnętrzny sens w zbawieniu wspólnoty (1Tm 4,15-16) W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Ordynacja w formie włożenia rąk odsyła i zobowiązuje ordynowanego do zachowania w Piśmie Świętym apostolskiego świadectwa o czynie Boga w Jezusie do żywej Ewangelii. Ordynowany powinien być żywym świadkiem Ew Jezusa Chrystusa wobec całej wspólnoty.

Podobne prace

Do góry