Ocena brak

Włókna kolagenowe

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Włókna kolagenowe, czyli klejodajne (fibrae collagenae), również bardzo często występują w tkance łącznej: tworzą w niej długie, często rozwidlające się pęczki, złożone ze znacznie cieńszych włókienek pojedynczych. Budowa tych włókien oglądana w mikroskopie zwykłym wydaje się jednorodna, mikroskop elektronowy wykazuje jednak, że składają się one ze znacznie cieńszych włókienek o takim samym jak włókienka kratkowe poprzecznym prążkowaniu : oglądane w mikroskopie polaryzacyjnym, w świetle spolaryzowanym, ujawniają zdolność do podwójnego łamania światła. Zbudowane są z białkowej substancji, zwanej kolagenejrn, pęcznieją w słabych roztworach kwasów i zasad, rozpuszczają się w wodzie wrzącej, przemieniając się w bezpostaciową masę kleju. Są one giętkie, a zarazem bardzo mocne i prawie nie poddają się rozciągnięciu. Dzięki tym swoim właściwościom fizycznym odgrywają ważną mechanicznie rolę w budowie ustroju.

Synteza kolagnu zachodzi w fibroblastach wielostopniowo. Ostatnim etapem tej syntezy jest egzocytoza jeszcze rozpuszczalnego prokolagenu. Pozakomórkowo prokolagen zostaje zmieniony w nierozpuszczalny kolagen (protokolagen), który zdolny jest do tworzenia włókien kolagenowych.

W siateczce śródplazmatycznej szorstkiej są syntetyzowane jako pre-kolagen łańcuchy alfa-polipeptydu. Po hydrolizie proliny i lizyny, do czego potrzebny jest jako koenzym witamina C, zachodzi już w obrębie aparatu Golgiego dołączanie galaktozy i glikozylgalaktozy. Te właśnie węglowodany dają dodatnią reakcję PAS.

Podobne prace

Do góry