Ocena brak

Włókna dziąsła

Autor /judy Dodano /06.01.2012

W osadzeniu zębów udział biorą nie tylko powyższe v\łókna ozębnej (fibrae afoeolodentales), ale również włókna dziąseł. W utkaniu dziąsła odróżnić można 1) włókna okrężne (fibrae gingivales circulares), które obejmują szyjkę zęba, 2) włókna dziąsłowo-zębowe (fibrae gingivo-dćniales), które rozpoczynają się w dziąsłach i przyczepiają do szyjki przebiegając promienisto i 3) włókna międzyzebowe (fibrae interdentales), które łączą powierzchnie styczne szyjki sąsiednich zębów . Jest rzeczą ważną, żeby dziąsła miały silne napięcie (turgor)9 mocno obejmowały szyjkę zęba, odgraniczały i chroniły wejście do zębodołu. Jeżeli dziąsła obniżają się, może nastąpić przewlekłe zapalenie ozębnej, zmiany w brzegach zębodołów (paradcntcsis) i wreszcie utrata zęba. Urządzenie, które umocowuje zęby i które wraz z kością zębodołu tworzy jeden zespół czynnościowy, musi być w dostatecznym stopniu czynne, żeby zachować swoją oporność. I tutaj daje się zastosować zasada o troficznym działaniu

Uzębienie, które otrzymuje tylko miękki pokarm, staje się mało czynne i ulega osłabieniu.

Ozebna zębów mlecznych jest grubsza i mniej oporna niż ozebna uzębienia trwałego. Jeżeli ząb usunięty umieścimy w zębodole powtórnie przy zachowanej ozębnej, to połączenie się wznawia, ale sam ząb jest martwy. Jeżeli okostna nic jest zachowana, wtedy może nastąpić skostnienie i zniekształcenie korzenia.

Podobne prace

Do góry