Ocena brak

Własność bonitarna - pojęcie

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Własność bonitarna, nazywana także pretorską powstawała wskutek przeniesienia własności res mancipi przy użyciu tradycji. Własność kwirytarna (obejmująca ruchomości i grunty italskie), wynikająca z prawa cywilnego, pozostawała wtedy przy pozbywcy, jednak gdyby chciał on dochodzić swego prawa, pretor udzielał nabywcy ekscepcji procesowej exceptio rei venditae et traditae ("zarzut rzeczy sprzedanej i wydanej").

    Później właściciel bonitarny uzyskał powództwo actio Publiciana dla ochrony swoich praw w razie utraty rzeczy, było ono skuteczne erga omnes. Własność bonitarna stawała się kwirytarną na skutek zasiedzenia, miała ona na celu usprawnienie handlu: wystarczyło przejąć wszystkie kupione rzeczy przy użyciu tradycji, nie tracąc czasu na mancypację każdej z nich.

Podobne prace

Do góry