Ocena brak

Właściwości stosunku pracy z wyboru

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Stosunek pracy z wyboru jest stosunkiem niesamodzielnym, podporządkowanym mandatowi. Powstaje na mocy aktu powierzenia określonej funkcji - mandatu. Rozwiązuje się z chwilą wygaśnięcia mandatu. Na podstawie wyboru są zatrudnieni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wice starosta i pozostali członkowie zarządu powiatu, Marszałek województwa, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie zarządu województwa.

Podobne prace

Do góry