Ocena brak

Właściwości pozytywizmu

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

  1. uznawanie nauk przyrodniczych za wzór poznania naukowego;

  2. badanie faktów zamiast prowadzenia spekulacji;

  3. położenie nacisku na pożyteczność i realność badań;

  4. zastępowanie twierdzeń absolutnych twierdzeniami względnymi (nie mówi się o strukturze samego bytu, lecz o strukturze zjawisk jaka jawi się człowiekowi);

  5. nastawienie antypsychologiczne – obiektywne. Można badać jedynie fakty zewnętrzne; psychologia jest niemożliwa, gdyż nie można jednocześnie być przedmiotem i podmiotem poznania.

Fundamentalnym prawem rozwoju umysłu ludzkiego, a w następstwie ludzkości jest rozwój przechodzący przez trzy stadia:

  1. Faza teologiczna – rzeczywistość jest objaśniana przez działania duchów, a podstawą są emocje.

  2. Faza metafizyczna – świat jest objaśniany przez abstrakcyjne pojęcia, a podstawą jest intelekt.

  3. Faza pozytywna – poznanie i wyjaśnianie polega na stwierdzeniu faktów i ustalaniu zależności między nimi. Następuje tutaj wyzwolenie się z mitologii i metafizyki. Jest to faza najwyższa i ostateczna.

Fakty są jedyną rzeczą dostępną umysłowi; nie należy zatem poza nie wykraczać i doszukiwać się w nich domniemanych przyczyn.

Podobne prace

Do góry