Ocena brak

Właściwości biologiczne kości

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Kość ma zdolność regeneracji. Mówią nam o tym przypadki wyzdrowienia złamań kości. Okostna odgrywa tutaj główrną rolę, jak wykazały doświadczenia na zwierzętach. Jeżeli wyłuszczymy psu całą łopatkę z jej okostnowej osłonki, to po dłuższym czasie powstanie nowa kośc. odpowiadająca łopatce również pod względem kształtu. Okostna wytworzyła więc i materiał kostny, i równocześnie kształt kości (B. Heine). Najłatwiej regenerują trzony kości długich, ubytki kości w żuchwie i żebrach również łatwo zostają wypełnione, natomiast kości czaszki i kości gąbczaste regenerują znacznie trudniej.

Kość daje się również przeszczepiać, dzięki czemu można zapełniać większe ubytki kostne. Jest wątpliwe natomiast, czy kość przeszczepiona, nawet z tej samej jednostki (przeszczepy własnopochodne), zostaje zachowana. Przypuszczalnie służy ona tylko za pomost dla nowo wytwarzanej tkanki kostnej (Benninghoff). Nawet całe stawy były przeszczepiane z dobrym wynikiem (Lexer).

Kość jest plastyczna i w dużym stopniu ma zdolność dostosowywania się do wrarunków. Grubość kości do pewnego stopnia może się dostosować do swej czynności. Jeżeli młodemu psu usuniemy trzon kości piszczelowej, tak że masa jego ciała będzie spoczywać wyłącznie na strzałce, drugiej kości goleni, to po pewnym czasie osiągnie ona tę samą grubość co kość piszczelowa. Odwrotnie, w stanie spoczynku następuje zanik materiału kostnego. Kość ma zdolność dostosowywania się rówrnież pod względem swego kształtu. W krzywo zrośniętych złamaniach u dzieci czynnościowo nieważne wyrostki kostne stopniowo zanikają, a inne, ważniejsze, wzmacniają się. W miejscach wzmożonego obciążenia może nastąpić przyrost kości, w miejscach małego obciążenia kość zanika. Na kościach udowych zgiętych wskutek krzywicy istota zbita zdobywa podporę w postaci grubego słupa kostnego wzdłuż bardziej obciążonej, wklęsłej strony kości. Występuje tutaj równocześnie dostosowanie architektoniki wewnętrznej kości do nowych warunków obciążenia. Kość pod względem fizycznym jest tworem twardym, chociaż pod względem biologicznym jest masą plastyczną ulegającą ustawicznej przemianie.

Podobne prace

Do góry