Ocena brak

Właściwości alkoholi monohydroksylowych.

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub ciałami stałymi. Słabiej rozpuszczają się w wodzie. Alkohole nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, a ich roztwory mają odczyn obojętny. Reagują z aktywnymi metalami tworząc alkoholany.

Podobne prace

Do góry