Ocena brak

Właściwość sygnalizacyjna sadów administracyjnych

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

O swojej działalności i sprawach z niej wynikających Prezes Sądu informuje Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast o problemach związanych z funkcjonowaniem organów administracji publ. – wiadomych sądowi z rozpatrywanych spraw Prezes Sądu informuje Prezesa RM - art. 14 NSA

Podobne prace

Do góry