Ocena brak

Właściwość sądowa

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

W prawie rzymskim rozróżniano dwa rodzaje właściwości sądowej (forum competens):

  1. Rzeczowa – kwestię tą regulował podział kompetencji sądowej, np. spór targowy nie mógł być rozstrzygany na forum pretora, lecz tylko edyla kurulnego.

  2. Miejscowa – jeżeli strony nie ustaliły inaczej to właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu był sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Innym kryterium był podział na sprawy ‘’większe’’(causa maiores) i ‘’mniejsze’’(causa minores) .

Podobne prace

Do góry