Ocena brak

Właściwość NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Właściwość rzeczową i miejscową określa rozporządzenie Prezydenta RP z 24.11.1998 r.

  1. Właściwość miejscowa-obejmuje po dwa województwa w przypadku ośrodków w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a jedno województwo w przypadku ośrodków Białystok, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin. NSA w Warszawie jest właściwy dla województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego,

  2. Właściwość rzeczowa-ośrodki zamiejscowe NSA właściwe są w sprawach: skarg na decyzje administracyjne, postanowienia, akty organów administracji publicznej; samorządu terytorialnego; administracji rządowej, w sprawach o bezczynność organów /nie podejmowanie odpowiednich decyzji/.

Podobne prace

Do góry