Ocena brak

Władztwo administracyjne

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

- nierównorzędność podmiotów, wyrażająca się w możliwości kształtowania przez organ administracji publicznej sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od jego woli, ale zgodnie z prawem przedmiotowym.

-możliwości zastosowania przymusu państwowego, przymusu bezpośredniego. W państwie prawnym możliwość ta wynika z samego prawa, a nie jest „przedprawną” cechą administracji publicznej, do której mają się dostosowywać regulacje prawne. Władztwo administracji publicznej istnieje, dlatego, że tak postanowiło państwo w wydanych przez siebie normach i jest zawsze określone przez przepisy prawa.

-domniemanie ważności działań administracji

Podobne prace

Do góry