Ocena brak

Władza rodzicielska - Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

W razie „przemijającej przeszkody” w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone w wypadku, gdy przyczyna uniemożliwiająca wykonywanie władzy ustanie. Przyczynami będącymi podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd rodzica zagranicę, odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności, długotrwały pobyt w zakładzie leczniczym (np. choroba psychiczna, leczenie uzależnień), praca kontraktowa poza miejscem zamieszkania.

Podobne prace

Do góry