Ocena brak

Władza rodzicielska - Treść władzy rodzicielskiej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. 

Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci wyrażana w wielu dokumentach międzynarodowych7 nie  stoi w sprzeczności z prawnym charakterem zobowiązań rodziców względem dzieci. Władza rodzicielska to przede wszystkim wykonywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka. Obejmuje ona całokształt spraw dotyczących dziecka: pieczę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie dziecka oraz nadawanie kierunku wychowaniu dziecka.     

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską – z chwilą ukończenia lat 18 władza z mocy prawa wygasa (art. 92 kro). Przy braku jednolitej definicji uważa się, że władza rodzicielska to ogół obowiązków rodziców względem dziecka w celu należytego wykonania pieczy nad osobą  i majątkiem dziecka oraz wychowania i kierowania dzieckiem. Składnikiem władzy rodzicielskiej są także uprawnienia rodziców.

Podobne prace

Do góry