Ocena brak

Władza rodzicielska - Obowiązek posłuszeństwa

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Jednym z elementów władzy rodzicielskiej jest zobowiązane dziecka do posłuszeństwa wobec rodziców poprzez podporządkowanie się ich woli. Rodzice w ramach prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej powinni w swych oddziaływaniach wychowawczych odwoływać się  do własnego przykładu, perswazji z uwzględnieniem psychiki, osobowości i wieku dziecka. Wśród zalecanych do stosowania  środków wychowawczych powinni dążyć do  świadomego  i niewymuszonego podporządkowania się dzieci ich  życzeniom i poleceniom z poszanowaniem godności dziecka.

W sytuacjach  nagannego zachowania dzieci i odmowy wykonania poleceń dopuszczalne jest stosowanie wymuszenia posłuszeństwa w drodze upomnienia, a nawet karcenia fizycznego w odpowiedniej formie, bez szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka (Patrz: komentarz do art. 95 w: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem (red.:) H. Ciepła ..., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002)

Podobne prace

Do góry