Ocena brak

Władza rodzicielska - Kierowanie dzieckiem

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Kierowanie dzieckiem to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, zmiany imienia i nazwiska, określenia miejsca pobytu, sposobu leczenia,  światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań, wyjazdów zagranicę, regulowanie oraz nadzorowanie trybu  życia dziecka, w tym ochrona dziecka przed zagrożeniami  i demoralizacją.  

Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga od rodziców osobistego oddziaływania na dzieci własnym przykładem i autorytetem. To także okazanie dziecku zainteresowania i poświęcenia, służenie pomocą i radą, sprawowanie osobistej opieki i nadzoru, sprawiedliwe traktowanie. Oczywiście ten katalog zobowiązań i zadań rodziców w ramach wychowania i kierowania dzieckiem jest katalogiem otwartym opartym o obowiązujące normy prawne i społeczne oraz dorobek nauk pedagogicznych.

Podobne prace

Do góry