Ocena brak

Władza rodzicielska

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

 Zgodnie z treścią przepisów kro rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie  z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.   

Pamiętaj!  

Granicę władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka. Zarówno pogląd,  że władza rodzicielska jest nieograniczona i rodzice mogą „wszystko”, jak i pogląd,  że prawo zbyt ingeruje w życie rodziny – są nieprawdziwe.  

Podobne prace

Do góry