Ocena brak

Władza jako zjawisko społeczne

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

By zrozumieć daną epokę, należy zadać sobie pytanie dotyczące tego, kto rządzi światem.

RZĄDZENIE:

 • Nigdy nie bierze swoich początków z siły,

 • Dana grupa społeczna dlatego ma do dyspozycji władzę, że sprawuj rządy.

 • Rządzenie to normalne sprawowanie władzy, która opiera się zawsze na opinii publicznej (zawsze i wszędzie).

 • Rządzenie to nie gwałtowne wymuszanie władzy, lecz jej spokojne sprawowanie.

OPINIA PUBLICZNA jest podstawową siłą, która powoduje, iż w społeczeństwach ludzkich występuje zjawisko władzy.

 • Państwo w ostatecznym rozrachunku to stan opinii, sytuacja statycznej równowagi.

 • Pustkę jaką stwarza nieobecność siły opinii publicznej, wypełnia brutalna siła fizyczna.

RZĄDZENIE oznacza panowanie pewnej opinii, albo też pewnego ducha, czyli rządzenie to sprawowanie władzy duchowej.

 • Władza doczesna i religijna są tak samo duchowe, ale pierwsza reprezentuje ducha czasu: opinię publiczną, światową i zmienną; druga – ducha wieczności: opinię Boga o ludziach i ich przeznaczeniu.

 • Bez opinii współżycie ludzkie byłoby chaosem, dziejową nicością, pozbawione konstrukcji i organizacji.

 • Ludzkość ogarnia chaos gdy zaczyna brakować władzy duchowej, gdy nie ma kogoś kto rządzi.

 • Tak samo każda zmiana władzy, rządzących, oznacza zarazem zmianę opinii i historycznego ciążenia.

 • Olbrzymia większość ludzi nie ma żadnej własnej opinii, dlatego trzeba im ją wtłoczyć z zewnątrz, po to by mogli jakąś opinię posiadać jest rzeczą konieczną by jakikolwiek duch miał i sprawował władzę.

 • Zmiana władzy pociąga za sobą zmianę ducha.

Podobne prace

Do góry