Ocena brak

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Pojęcie władzy w ujęciu Maxa Webera

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Max Weber definiuje władzę jako dowolną możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera. Weber przyjmował więc behawioralne podejście do ujmowania władzy (o czym szerzej nieco dalej) pisząc, iż jest to możliwość narzucania czyjejś woli na zachowania innych osób.

W tym miejscu warto jeszcze dodać, iż na wykładzie padło spostrzeżenie, iż dla Webera władza stanowi też prawdopodobieństwo, że wola osoby, jednostki tudzież grupy zostanie wypełniona nawet jeśli napotka na sprzeciw. W takim podejściu jako stymulanty dla wykonywania rozkazów służyć będą:

-użycie siły

-legitymizacja, która Weber ujmował jako istnienie społecznie akceptowanych norm, na podstawie których sprawujący władzę mogą liczyć na posłuch i szacunek ze względu na uznanie ich władzy za prawowitą.

Do góry